تنظیمات قالب

انتخاب رنگ قالب :

طرح صفحه :

پترن حالت جعبه ای :

رکورد

رکورد "رکود" مسکن در چه سالی شکسته شد؟


بررسي آمار رسمي مرکز آمار ايران حاکي است، بيشترين رشد منفي مسکن يک دهه اخير مربوط به سال ۹۳ با رشد منفي ۱۶.۱ است، پيش از اين نيز در دولت دهم اين بخش رشد منفي ۱۳ درصدي را تجربه کرده بود.

آمار رسمي مرکز آمار ايران در بازه زماني سال 85 تا نيمه نخست امسال درباره بازار مسکن حاکي از آن است که طي 10 سال اخير اين بخش فراز و نشيب‌هاي متعددي را تجربه کرده است.

بر اين اساس در سال 85 رشد مسکن کشور معادل 9.7 درصد بوده که اين رقم در سال بعد (86) به 10.9 درصد افزايش يافته است.

در چهار فصل سال 86 که سال آغاز طرح مسکن مهر نيز هست روند رشد بخش مسکن ادامه داشت به طوريکه در بهار، تابستان، پاييز و زمستان سال 86 به ترتيب مسکن 5.6، 26.1، 13.8 و 0.4 درصد رشده داشت.

در سال 87 نيز رشد اين بخش ادامه داشت و در پايان اين سال بخش مسکن و ساختمان 7.2 درصد رشد را ثبت کرد.

در سال 88 با وجود اين‌که در سه ماه بهار مسکن 7.5 درصد رشد منفي داشت اما در مجموع (تابستان 26.9 درصد رشد، پاييز 19.9 درصد رشد و زمستان 1.8 درصد رشد) در اين سال رشد مسکن 10.8 درصد بود.

رشد بخش مسکن اما در سال 89 بالغ بر 5.3 درصد رشد منفي داشت. ولي در سال 90 اين موضوع جبران شد و رشد بخش مسکن و ساختمان کشور 4.5 درصد شد.

بخش مسکن در سال 91 معادل 13.8 درصد رشد منفي داشت که احتمالا يکي از دلايل آن تاثير اعمال تحريم‌ها بر اين بخش بود. در سال 92 رشد مفني بخش مسکن و ساختمان ادامه داشت و به منفي 5.2 درصد رسيد.

روند رو به رشد منفي بخش مسکن در سال بعدي يعني دومين سال فعاليت دولت يازدهم ادامه داشت. اين بخش در سال 93 مسکن رکورد 16.1 درصد رشد منفي را تجربه کرد.

در سال گذشته نيز اين روند با شدت کمتري ادامه داشت و در پايان اين سال مسکن رشد منفي 13.5 درصدي را ثبت کرد.

و سرانجام مطابق آمار مرکز آمار ايران در نيمه نخست امسال مسکن 9.7 درصد رشد منفي داشته است.

 وزير راه و شهرسازي آبان‌ماه امسال در حاشيه بازديد از نمايشگاه مطبوعات با اشاره به برنامه افزايش تسهيلات خريد گفته بود بخش مسکن در حال خروج از رکود است.